Connect with us
prepo fiber

กกต.ไม่หวั่น ‘สุรพล’ ฟ้องกลับ เชื่อกม.คุ้มครอง เพราะใช้อำนาจโดยสุจริต

ติดข่าวไทย

กกต.ไม่หวั่น ‘สุรพล’ ฟ้องกลับ เชื่อกม.คุ้มครอง เพราะใช้อำนาจโดยสุจริต

กกต. แจง ปม ‘สุรพล’ หลังถูกขู่ฟ้องกลับ ยันใช้อำนาจตามกฎหมายโดยสุจริต ถือเป็นที่สุด ย่อมได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง-อาญา -ปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ศาลเลือกตั้งยกคำร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้าตัวขู่ว่าจะฟ้อง กกต. เรียกร้องค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ที่ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอาผิด มาตรา 157 หากยังไม่คืนสิทธิการเป็น ส.ส.นั้น เบื้องต้น ทางสำนักงานฯ ได้รับทราบคำตัดสินของศาลแล้ว และมีรายงานว่า ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. 2561 ระบุไว้ว่าการวินิจฉัยของ กกต. เป็นการใช้ดุลพินิจตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 225 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุด และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการกระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ตาม ม.23 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

ทั้งนี้ มาตรา 225 กำหนดไว้ว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง หรือการเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้กกต.มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้ง หรือการเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทำการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ให้กกต.ระงับสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 224 (4) คำสั่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด

ขณะเดียวกัน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 23 กำหนดว่ากรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมายระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง หากได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายจ่อฟ้อง กกต.เรียก 70 ล้าน แจกใบส้ม ทำสุรพลเสียหาย ถามศรีนวลยังเป็น ส.ส.หรือไม่

‘สุรพล เกียรติไชยากร’ เฮ ศาลยกคำร้องคดีใส่ซองทำบุญ เลือกตั้งเชียงใหม่ เขต 8

เปิดคำพิพากษา ยกคำร้องกกต.แจกใบเหลือง’สุรพล เกียรติไชยากร’

ข่าวน่าสนใจ:

To Top